YERLİ VE MİLLİ ÜRETİME ADANMIŞ ÖMÜRLER/KİTAP-1. Birinci Baskı/Dr. İlhami Pektaş

YERLİ VE MİLLİ ÜRETİME ADANMIŞ ÖMÜRLER-1

Cumhuriyet kuruluncaya kadar siyasi ve ekonomik nedenlerle gelişemeyen Türkiye sanayisi, cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk’ün destekleriyle tekrar gelişme imkanı bulmuş ve zaman içinde hem devlet hem de özel yatırımcıların kurduğu sanayi tesisleriyle üretim yapılmaya ve istihdam sağlanmaya başlanmıştır.

Türkiye ekonomisi, Cumhuriyetin ilk döneminde ağırlıklı olarak devlet öncülüğünde yapılan yatırımlar üzerine kurulu karma bir modelden, 1950’lerden sonra özel sektöre ağırlık vererek kalkınmanın önceliklendirildiği bir modele geçti. 1939 yılına kadar ekonomiyi geliştirmek için tarım, sanayi ve ticaret alanında birçok yatırım yapıldı.  Bunların sanayi alanında en önemlilerinden 1925 yılında Şakir Zümre fabrikası, aynı yıllarda Vecihi Hürkuş uçak üretimi ve Tomtaş Kayseri fabrikası, 1932’de Kırıkkale Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde demir çelik fabrikası ve daha sonra toplam 12 ilde Kırıkkale dahil Karabük, Zonguldak, İstanbul, İzmir, Hatay, Bursa, Samsun, Kocaeli, Sivas, Tekirdağ, Çanakkale’de demir çelik fabrikaları, 1925-1935 yılları arasında Gripin’in mucidi Necip Akar, 1936 yılında Nuri Demirağ uçak fabrikası, 1938 yılında Nuri Killiğil silah fabrikası, 1939 yılında Ergani Bakır İşletmesi, Karabük Demir Çelik Kok Fabrikası, Sivas Demiryolu Makineleri Fabrikası, Sümerbank Selüloz Sanayii gibi ülke kalkınmasında önemli fabrikalar kuruldu. 1941’de Ankara Türk Hava Kurumu Uçak Fabrikası, 1944’de Sakarya’da Ziraat Alet ve Makineleri Fabrikası, 1947’de Eskişehir Demiryolu Takım Fabrikası, 1948’de Ankara Etimesgut’ta Uçak Motor Fabrikası, 1949’da Murgul Bakır İşletmeleri açıldı. 1956 yılında Gümüş Motor, 1959 yılında Otosan, 1961 yılında Devrim otomobili, Karakurt ve Bozkurt ilk buharlı lokomotifler, HSG traktörü, 1966 yılında Anadol otomobili üretildi. 1965’te Ereğli Demir Çelik Fabrikası, Arçelik Çayırova Tesisleri, 1967’de Netaş, 1975 yılında Tümosan, Taksan, Testaş, Temsan ve Gerkonsan gibi SAN’lı şirketler yine aynı yıl Aselsan, 1976 yılında Petlas gibi nice fabrikalar kuruldu. Bu fabrikalardan bir kısmı kapandı, bir kısmı küllerinden yeniden doğdu ve şimdi diğer kurulan fabrikalarla beraber bugün ihracat rekorları kırıyorlar.

Özellikle 1980 öncesi dışa kapalı politikalar uygulayan Türkiye, 1980 sonrası ihracatı teşvik eden dışa açık politikalar uygulamaya başladı. 1990’lar itibariyle de küreselleşme ve serbest piyasa ekonomisinin güçlendiği bir model ile özel sektör yatırımlarına önem verildi.

Cumhuriyetin kuruluşundan buyana ülkesini seven ve varını yoğunu yatırıma dönüştüren vatan kahramanları sanayicilerimiz bugüne kadar yaptığı yatırımlarla ülkemizin kalkınmasında önemli rol oynadılar.

Bugün geldiğimiz seviyede Türkiye’nin 80 şehrinde 325 organize sanayi bölgesi bulunuyor. Bu organize sanayi bölgelerinde ülkemizin yatırıma aşık, kendisini yerli ve milli üretime adamış vatansever sanayicilerinin kurduğu yaklaşık 50 bin fabrika ülkemizin kalkınması için canla başla üretim yapıyor.

İşte bu kitapta kendisini yerli ve milli üretime adamış, tüm sermayesini ülkemizin kalkınması, istihdamın ve ihracatımızın artması için gece gündüz çalışarak büyük mücadele veren milli sanayicilerimizin başarı hikayeleri anlatılmıştır.  İnşallah gençlerimiz bu başarılı örneklerden ilham alarak, onların yaşadığı tecrübelerden faydalanarak daha büyük yatırımlara yönelir ve ülkemizin kalkınmasına destek olurlar.

Gençlerimize, girişimcilerimize ve üretimini artırmak isteyen tüm sanayicilerimize ilham olabildimse ne mutlu bana.

Dr. İlhami Pektaş

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir