Menfaatler bitince dostluklar da bitiyor…

Günümüz dünyasında ne zamanki menfaatler bitiyor işte o zaman tüm dostluklar, saygı ve sevgi bağları, samimiyet hepsi bitiyor. Menfaatler bitince, beklentiler çıkmayınca nice yuvalar, ortaklıklar, iş ilişlileri, akraba ve komşuluk ilişkileri, dostlukların hiç biri kalmıyor, geçmişte yaşanan tüm iyilikler, güzellikler birden bire yok olup gidiyor.
Buradan insanları birbirine bağlayan en önemli şeyin güzellik, para, mal, mülk, şöhret, makam, statü vb gibi çıkar ilişkileri olduğu anlaşılıyor. Ne zaman ki beklentileri sağlayan özellikler, çıkarlar elden gidiyor, işte o zaman dostluklarda bitiyor. Çıkarların zedelenmesi yada kaybolması durumunda yerine kaprisler, kin, intikam, düşmanlık duyguları ortaya çıkıyor.
Ne güzel söylemiş Mehmet Akif Ersoy: “Aldanma insanların samimiyetine, menfaatleri gelir her şeyden önce, vaad etmeseydi Allah cenneti, O’na bile etmezlerdi secde”.
İnsanların tek düşüncesi menfaat olmuş. İnsani duygularla hareket eden kalmadı yada yok denecek kadar az. Küçük, büyük, yaşlı, genç demeden herkes kişisel çıkarı için uğraşıyor. Herkes birbirinden bir şeyler bekliyor. Aile ortamında bile evlat, anne- babadan, anne-baba, evlattan, eşler birbirinden, kardeş kardeşten, komşu komşudan, iş ortakları birbirinden menfaat bekler duruma geldi. İnsanlar önce kendilerini düşünmeye başladı. Oysa dinimiz bize yardımlaşmayı, dayanışmayı, kardeşliği, iyi geçinmeyi emrediyor.
Peygamber efendimiz, Ey Allahın kulları Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; Kardeş olun. Bir müslümana, üç günden fazla din kardeşi ile dargın durması helâl olmaz demiştir.
Geleneklerimiz yardımlaşma, sevgi ve dostluklar üzerine kurulu.
Ama ne yazık ki, bir insanı 40 yıl sırtında taşı her türlü fedekarlığı yap bir gün yoruldum dediğin anda hemen kötü oluyorsun. Hiç mi geçmişte yaşanan güzelliklerin, iyi günlerin hatırı yok.
Ahlakımız mı bozuldu, Eğitim sistemi mi bozuk, Anne-Babalar mı evlat yetiştirmeyi bilmiyor. Yada bunların hepsi mi ? Niçin menfaatler hep ön plana çıkıyor.
İnsanlar istediklerini elde edememenin acısı ile yaşıyor. Herkes menfaat ve çıkarlar peşinde. Menfaat olmayınca hiç kimse birbirine yanaşmıyor.
Aynı çatı altındaki eşlerin, iki kardeşin, iki komşunun, ortakların, iki mesai arkadaşının birbiri ile menfaatsiz ilişki kurmadığı talihsiz bir dönemini yaşayan bu dünyada yaşam giderek zorlaşıyor.
Bütün kardeş, aile, komşu, iş ortaklığı, saltanat kavgalarının nedeni bencillikten kaynaklanan çıkar ve menfaat ilişkileridir.
Ahlak, dürüstlük, hak, adalet, sevgi, saygı, şevkat, helal lokma, onur, şeref gibi kavramların azaldığı ama yalan, haram, sahtekârlık, haksız kazanç, para, mal, mülk, bencillik, aldatma gibi çıkar ilişkilerinin arttığı bir ortamda tabiî ki menfaatler bitince dostluklarda kalmıyor.
Allah yardımcımız olsun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir