KRİZ YÖNETİMİ

“Yaşlı baba mirasını açıklamak için oğullarını çağırır, der ki; “Ben artık ölüyorum. Birbirinize düşmeyin, sahip olduğum 17 deveyi size paylaştırmak istiyorum.” Yarısını büyük oğula, üçte birini ortancaya, dokuzda birini de küçük oğluna bırakır. Oğullar vasiyete göre 17 deveyi paylaşmak isterler ama 17 ne ikiye, ne üçe, ne dokuza bölünebilmektedir.
Köyün bilgesine sorarlar.
Cevap kısa ve nettir; “Benim ahırda bir devem var onu alın hesabınızı yeniden yapın.” Bu cömertliğe hem şaşırır hem sevinirler. Bilge kişininki ile birlikte 18 olan devenin yarısı, yani 9 tanesini büyük oğul, üçte biri olan 6’sını ortanca alır, küçük oğlana da dokuzda biri yani 2 deve kalır. Miras vasiyete göre paylaşılmıştır ama fazladan bir deve vardır. Mirasçılar bilgenin kapısını tekrar çalar ve ne yapacaklarını sorarlar.
“Tamam” der yaşlı, bilge kişi “Sorun çözüldüyse devemi geri alabilirim.” Millet iradesi yaşlı bilge gibidir ne zaman kapısı çalınsa bir formülü vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir