İNSANI DİĞER CANLILARDAN AYIRAN ÖZELLİK : AKIL

İnsanı, diğer canlılardan ayıran en belirgin özellik aklını kullanarak düşünme yetisidir.  İnsan akıllı, düşünen, bilen, irade sahibi, özgür, sorumlu ve inançlı bir varlıktır. Bütün bu özelliklerden dolayı insan diğer canlılardan daha farklı özel bir yere sahiptir. İnsanı diğer canlılardan ayıran ve en güçlü yapan şey, akıl ve aklın ürettiği bilgidir. Akıl, bilgi, ahlak ve sabırdan oluşur. Bilgi ve akıl, güç demektir. İnsanoğlunu bütün canlıların içinde en üstünü yapan işte bu akıl yetisi ve onun ürettiği bilgidir. Bunun dışında insanı diğer varlıklardan ayıran diğer özellik ise ahlak, merhamet, şefkat, cömertlik, vicdan,  adalet, sabır, sevgi  vb. duygularıdır.

Bütün kainatın yüce yaratıcısı diyor ki…

Kulum ben sana düşünme gücü verdim.

Sana sevme gücü verdim.

Sana seçme gücü verdim.

Sana gülme gücü verdim.

Sana hayal etme gücü verdim.

Sana yaratma gücü verdim.

Sana plan yapma gücü verdim.

Sana konuşma gücü verdim.

Sana dua etme gücü verdim.

Sana seçme gücü verdim.  Sana kaderinin tüm kontrolünü verdim.

Ve sen benim en büyük mucizemsin.

Hal böyle iken acaba sen neden hep kaygı ve endişe içinde gününü ziyan eder,  Niçin “Kimse beni anlamıyor?”, “Kimse beni duymuyor?”, “Niçin hep ben acı çekiyorum !”,  “Niçin hep beni buluyor”, “Hiç dostum yok ve yapayalnızım!”, “Zorluklarla baş edemiyorum!” ve “Artık gücüm kalmadı!” diyorsun?   Bizler en zor durumlarda bile Allah’a koşulsuz güven duygusu içinde ayakta sabırlı ve dimdik durabilmeli, yalnız ve sahipsiz olmadığımızı bilmeliyiz. Allah’a inanan ve gönülden bağlanan insanlar için hüzün ve ümitsizlik diye birşey yoktur. Ümidimizin kaynağı sahip olduklarımız değil, Allah’tan gelen rahmet ve sevgi sayesindedir. Her türlü zorluğu kolaylığa, kötülüğü iyiliğe çevirecek ancak Allah’a inancı ile olabilir.

Bu nedenle Allah’ın bize verdiği tüm bu özellikleri inanç içinde akıllıca kullanmalıyız.

Nefreti değil… Sevmeyi , Ağlamayı değil…. Gülmeyi, Yok etmeyi değil… Yaratmayı,

Vazgeçmeyi değil… Azmi, Acındırmayı değil….Yüceltmeyi,  Yaralamayı değil…İyileştirmeyi ,

Ertelemeyi değil ….Yapmayı, Küçülmeyi değil…Büyümeyi,  Küfretmeyi değil. Dua etmeyi,.

Savaşı değil…Barışı, Ölmeyi değil…Yaşamayı seçmeliyiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir