DÜNYACA ÜNLÜ MÜSLÜMAN BİLİM ADAMLARI

1. Akşemseddin: Pasteur ’dan 400 sene önce mikrobu buldu…

2. Ali Kuşçu: Büyük astronomi bilgini. İlk defa ayın şekillerini anlatan kitabı yazdı…

3. Ebul-Vefa: Trigonometri’de tanjant, cotanjant, sekant, kosekantı bulan büyük alim…

4.Birûni: İlk defa dünyanın döndüğünü ispat etti…

5. Ebu Kâmil Şü’ca: Avrupa’ya matematiği öğretti…

6. Ebu Ma’şer: Med-Cezir (Gel-Git) olayını ilk o buldu…

7. Battâni: Dünyanın en büyük kaşifidir. Trigonometrinin kaşifi…

8. Câbir Bin Hayyan: Atom bombası fikrinin babası ve kimya biliminin atası büyük alim…

9. Cezerî: 8 asır önce otomatik sistemin kurucusu ve bilgisayarın babası…

10. Demirî: Avrupalılardan 400 sene önce zooloji ansiklopedisini yazdı…

11. Farabî: Ses olayını ilk defa fizîki yönden açıklamıştır. Sesin fizîki izahını ilk defa o yaptı…

12. Gıyâsüddin Cemşid: Matematikte ondalık kesir sistemini ilk o buldu…

13. İbn Cessar: Cüzzamın sebebini ve tedavisini 900 sene önce açıkladı…

14. İbn Hatip: Vebânın bulaşıcı bir hastalık olduğunu ilmi yoldan açıkladı…

15. İbn Firnas: Wright kardeşlerden bin sene önce ilk uçağı yapıp uçmayı gerçekleştirdi…

16. İbn Karaka: 900 sene önce harika bir torna tezgahı yaptı…

17. İbni Türk: Cebirin temelini atan bilginlerdendir…

18. İdrisî: Yedi asır önce bugünküne çok benzeyen dünya haritası çizdi…

19. İbni Sina: Eserleri Avrupa üniversitesinde 600 sene ders kitabı olarak okutuldu. Tıbbın babasıdır. AVRUPA ya göre adı AVICENNA’dır…

20. Kadızâde Rûmi: Yaşadığı asrın en büyük matematik ve astronomi bilginidir. Fizik kurallarını astronomiye uyarladı…

21. Kambur Vesim: Verem mikrobunu R.Koch’tan 150 sene önce keşfetti…

22. İbnün Nefis: Avrupalılardan üç asır önce küçük kan dolaşımını keşfetti…

23. Piri Reis: 400 sene önce bugünküne en yakın dünya haritasını çizdi…

Kaynak : Prof. Dr. Fuat Sezgin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir