AKŞEMSEDDÎN HAZRETLERİNİN NASİHATNAMESİ

Evlât!
Her işe besmele ile başla, zikrin daima Hüdâ’yı hamd olsun.
Daima temiz ol. Dinine bağlan, cehennem azabından da kork.
Tembel olma;  Gece ve gündüz Hüdâ’ya tazarru üzere ol.
Kâr ve kazancına isyan etme. Kim kâr ve kazancına isyan ederse, o rızkını azaltmış olur.
Nimetlere şükret, belalara sabret; böyle yapan gönül aynasını nurlandırır.
Kimseye sitem ve cefa etme; böyle yapan Hüdâ’ya dost olamaz.
Ömrün uzun olsun istersen, çok çok ihsan ve ikramda bulun.
Dilinde olanları halka yayma, gece gibi ol, sırrını ifşa etme.
Hiç kimsenin nimetine haset etme, gücün yeterse haset kapısına set çek.
Kimseyi çekiştirip kötüleme; kendi nefsini başkalarına metheyleme.
Geçici şeylere önem verme; vaktine göre hareket et. İçinde bulunduğun hali gözet.
Verdiğini alma; tüccar gibi ol.
Başkalarını kötüleme, yalan ve iftira atma, kimsenin kalbini kırma.
Atanı, anne ve babana hürmet et.
Ekmek kırıntılarını ayak altında bırakma.
Çok uyumak kazancı azaltır.
Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir