İŞSİZLİĞİ ÖNLEMENİN TEK YOLU ÜRETİM EKONOMİSİDİR

İşsizliği önlemenin tek bir yolu var : Sanayi ve Tarımda Üretim ekonomisine geçerek eğitim ve teknolojiye dayalı yatırım ve üretim yapmak. Buna en güzel örnek olarak Çin verilebilir. 1.4 milyar nüfusa sahip Çin, üretim politikasıyla GSYİH $19,2 trilyon, kişi başı GSYİH $13.690 olup işsizliği yüzde 4’e düşürmüş durumda. Çin, dünyanın en büyük üretim ekonomisi ve mal ihracatçısıdır.  Almanya’da ise GSYİH $ 4,26 trilyon, kişi başı GSYİH $51.203 olup işsizlik oranı  % 5 civarındadır. Avrupa’daki en büyük ulusal ekonomiye sahip olan ülke, dünyadaki nominal GSYİH’ya göre dördüncü ve SAGP GSYİH açısından beşinci büyüklüğe sahiptir.
Niçin ? Çünkü onlar Üretim ekonomisine önem veriyorlar, Kobileri geliştirerek istihdam yaratıyorlar. Teknolojiye, ARGE ve İnovasyona önem veriyorlar.
Bizim neler yapmamız gerekiyor :
– Üretim ekonomisini en üst seviyeye çıkarmak,
– Milli sanayi üretimini, milli markalaşmayı ve ihracatı bir devlet politikası haline getirmek,
– Eğitime çok büyük önem vererek en çok yatırımı eğitim ve insana yapmak, özellikle teknik meslek liselerinin sayısını artırmak,
– Başarılı öğrencileri hedef belirleyerek stratejik ihtiyaç duyulan Bilim, Teknoloji, Ar-Ge ve Girişimcilik alanlarına yönlendirmek, bu alanlarda gerek yurt içinde gerek yurt dışında uzmanlaşmasını sağlayarak onları değerlendirmek,
– Yerli sanayiye ve yerli malına büyük önem vermek, istihdam yaratmak, milli sanayimizi geliştirmek ve ithal ettiğimiz ürünlerin yerine önem sırasıyla yerli ürünleri ikame etmek, ithalatı minimize etmek,
– Yerli şirketlerimizi yatırıma teşvik ederek halkımızı tükettiğinden daha çok üretmeyi bir politika haline getirmek,
– Yapılacak tüm ihalelerde yerli ve milli firmalarımızı tercih ederek onları korumak ve istihdam sağlanmasını teşvik etmek,
– Daha kaliteli katma değeri yüksek teknolojiler üretmek için Ar-Ge yatırımları yapmak, Kaliteli ve ileri teknoloji ürünleri dünyanın her noktasına ihraç eder hale getirmek,
– Dünyadaki teknolojik gelişmeleri çok yakından takip ederek rekabet içinde daha üst seviyede ürünler üretmek,
– Yapılan yatırımları ve milli markalarımızı sadece iç pazarda değil, dış pazarlarda aranır, tercih edilir seviyeye getirmek bu konuda projeler geliştirmek,
– Ülkemizden dışarıya beyin göçünü önleyerek tersine beyin göçünü teşvik etmek için devlet politikaları geliştirmek,
– Nitelikli iş gücüne ve yüksek teknolojiye dayalı üretimi artırmak, bilim, yüksek teknolojik ürün, kültür ve değer ihraç eden bir ülkeye dönüştürmek.
Dr.İlhami Pektaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir