GÖNÜLLERDEKİ MÜCAHİT ERBAKAN HOCA BAKIN NELERİ BAŞARDI.

Erbakan hocanın kurduğu 4 parti kapatıldı. 1973-74 CHP-MSP, 1975-77 Milliyetçi Cephe, 1996-97 Refahyol hükümetlerinde kısa dönemlerde görev aldı. Ama tüm bunlara rağmen yılmadı, çalıştı ve başardı. Daha uzun süre hükümette kalsaydı kimbilir daha ne kalıcı başarılara imza atacaktı.
Başardıkları :
-Türkiye’de ilk kez yerli motoru imal etti…
-Türkiye’nin ilk yerli otomobil projesini başlattı..
-Türkiye’nin uçak sanayiini ayağa kaldırmak için olağanüstü bir mücadele verdi. Offset anlaşmalarını başlattı. McDonnell Douglas MD-90 uçak üretim hattını Türkiye’ye getirmek için çalıştı. TAİ’de ilk zirai ilaçlama uçakları ve yangın söndürme uçaklarını yaptı.
-Sanayileşmeyi millî dava haline getirip bu uğurda hayatını vakfetti…
-KOBİ’lerin oluşumunu sağladı, Türkiye’yi bir baştan bir başa OSB sanayi siteleri ile donattı…
-Anadolu sermayesini ayağa kaldırdı…
-Türkiye’nin onurlu duruşunun temsil etti…
-Türkiye’nin siyasi, iktisadi ve kültürel bağımsızlığı için büyük mücadele etti.…
-İlk denk bütçeyi yaptı…
-Milli kültürümüzü kurumlarıyla ayağa kaldırdı…
-Kıbrıs’ı Enosisçilerden kurtardı…
-IMF’siz ekonomik kalkınmayı başardı…
-Askerine, siviline, memuruna, işçisine; iktidarında Cumhuriyet
tarihinin en büyük zammını verdi…
-Mahalli idareleri ayağa kaldırıp belediyecilikte devrim yaptı…
-Zamsız ve vergisiz kalkınmayı başardı…
-İçte ve dışta onurlu politikalarıyla Türkiye’yi ayağa kaldırdı…
– Tamamen millî kaynaklardan sağladığı ve her biri 10 milyar $ değerinde toplam 30 milyar $’lık 3 adet kaynak paketi hazırlayıp uygulamaya koyarak, elde edilen gelirleri gerekli hizmetlere tahsis etti.
– Memur maaşlarını yüzde 130 oranında arttırdı. İşçi ücretlerini yüzde 102 oranında yükseltti. BAĞ-KUR emekli maaşlarında yüzde 300 artış sağladı.
– Köylünün ürününe yüzde 312 artışla 136 trilyon TL. ödeme yaptı. % 50 oranında gübre sübvansiyonu yanında 366 milyon $ olan gübre desteğini 629 milyon $’a çıkardı.
– Esnafa düşük faizle sağladığı kredi hacmini 57 trilyon TL’den 80 trilyon TL’ye çıkardı.
– Bütçeden BAĞ-KUR emeklilerine 866 milyar TL., memur emeklilerine 985 milyar TL. ve işçi emeklilerine de 2.074 milyar TL. destek sağladı.
– 8036 adet KOBİ’ye ilk defa fon kredi imkânlı teşvik belgesiyle 2.5 trilyon TL. kredi dağıttı.
– Et ithalatına uygulanan % 3’lük fonu % 30’a çıkardı. Daha sonra canlı hayvan ve et ithalatını yasakladı. Benzeri tedbirler alarak krize giren hayvancılığı yeniden canlandırdı.
– Çayır ve mer’a alanlarının ıslahında 8000 hektar artış sağladı.
– 7650 hektar olan yem bitkileri alanını 22.000 hektara çıkardı.
– Enflasyonu % 25’e düşürdü.
– Eşel-Mobil sisteminin alt yapısını hazırladı ve uygulamaya hazır hale getirdi.
– Kamu kesimindeki toplu iş sözleşmelerini ilk defa 3 ay içinde ve greve gidilmeksizin çözdü, ücretleri 53 milyon TL’den 107 milyon TL’ye çıkardı.
– Tarımsal destekleme payını 38 trilyon TL.den 60 trilyon TL’ye çıkardı. 1997 bütçesi ile bu desteği 95 trilyon TL. olarak programladı.
– TMO’nin 48 milyon $ olan hububat alımını 320 milyon $’a çıkardı.
– FİSKOBİRLİK’in fındık alımında 2 $ fiyat vererek, son 15 yılın en yüksek taban fiyatını uyguladı.
– Sosyal yardım fonunda toplanan paraların ancak % 11’i yoksullara dağıtılırken, fonda toplanan 60 trilyon TL’nin tamamını, yani %100’ünü yoksullara dağıttı.
– 100.000 öğrenciye 1’er milyon TL. burs verilirken 200.000 öğrenciye 4’er milyon TL. burs verdi.
– Kamu İktisadi Kuruluşları’nın açıkları zarar gösterilerek bütçeden ödenmesi yerine, ‘Havuz Sistemi’ uygulaması ile KİT’leri kâra geçirdi.
– İç borçlanmayı önledi.
– Son elli yılın ilk denk bütçesini kanunlaştırdı.
– Yüzde 170 olan Hazine borç faizlerini yüzde 80’e indirdi. Repo faizlerini de % 76’dan % 50’ye indirdi.
– 155 gün olarak tespit edilmiş olan Hazine borçlanma vadelerini 730 güne çıkardı.
– Döviz rezervinde 1 milyar $ artış sağladı.
– İç ve dış borç faizlerine giden bütçe imkânlarını yatırıma dönüştüren projeleri yürürlüğe koydu.
– Acil destekleme programındaki 57 il, 96 ilçe, 52 belde ve 90 köye 3.947.559.000.000.-TL., ayrıca Doğu Anadolu’ya 1 trilyon 13 milyar TL., Güneydoğu Anadolu’ya 1 trilyon 120 milyar 559 milyon TL. destek verdi.
– Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kalkınması için ‘İcra Programı’ hazırladı.
– 1991 Körfez krizinden beri kapalı tutulan Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattını açtı.
– Kuzey Irak sınır ticaretini harekete geçirerek Güneydoğu halkının ekonomik durumunu iyileştirdi.
– Terör olaylarını Türkiye’nin gündeminden düşürdü.
– Doğu ve Güneydoğu’da köylere dönüş projesini başlattı.
– Çekiç Güç’ün görev süresini sona erdirdi.
– İnsan haklarını iyileştirme yasa tasarılarını kanunlaştırdı.
– İnsan Hakları ihlâllerinin takibi için bir Devlet Bakanı’nı bu işle görevlendirdi.
– Yalnız Batı ülkeleri ile değil, Asya ve Afrika ülkeleri ile de yakın ilişkiler geliştirerek ilk defa Türkiye’nin önderliğinde ve dünya çapında bir kuruluş olan D-8’leri gerçekleştirdi.
Beni anlamıyorsunuz diyordun ya asıl biz senin kıymetini bilememişiz. Allah senden razı olsun hocam. Mekanın cennet olsun, Nur içinde yat.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir